14/06/2017

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

– Trụ sở chính:

  • Địa chỉ: Lô I-3b-4-a, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân phú, Quận 9, Tp.HCM, Việt Nam.

– Văn phòng: 

  • Địa chỉ: 614 Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.
  • Điện thoại:  +84 28 3830 9055          +84 28 3830 9503
  • Fax: +84 28 3830 9056
  • Email: info@vtcsmarttech.com.vn
  • Website: www.vtcsmarttech.com.vn