Hệ thống

FIDO (Fast IDentity Online) nhằm thiết lập một giao thức chuẩn mở để thay đổi phương pháp xác thực trực tuyến hiện tại (xác thực dựa trên mật khẩu), giảm sự phụ thuộc vào mật khẩu. Một số báo cáo gần đây cho thấy mật khẩu có thể được bán và trao đổi, điều này rất nguy hiểm nhất là trong các tổ chức có quy mô lớn. Hóa ra, mật khẩu không an toàn với hầu hết hoạt động giao dịch.

Các sản phẩm Cyber FIDO đáp ứng nhu cầu xác thực mạnh mẽ, tuân theo chuẩn của FIDO Alliance để đáp ứng nhu cầu về di chuyển ngày càng tăng của người dùng cuối.

Là một giải pháp toàn diện để tạo và kiểm tra chữ ký số chuyên nghiệp cho bất kỳ loại tài liệu hay giao dịch trực tuyến. Các ứng dụng của Tổ chức / Doanh nghiệp có thể kết hợp với Cyber Signing để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, xác thực người dùng, chống chối bỏ và cung cấp thông tin chứng cứ lâu dài. Cyber Signing có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng có sẵn của Tổ chức / Doanh nghiệp bằng cách sử dụng bộ thư viện chuẩn cấp cao SDK (Java và. NET) hoặc gọi liên kết thông qua các chuẩn giao tiếp Web đơn giản khác (SOAP, REST).

Là một bộ thư viện hoàn chỉnh về hạ tầng khóa công khai (PKI) cho các nhà phát triển tích hợp với hệ thống hiện có của Tổ chức / Doanh nghiệp để thực hiện ký số và xác minh chữ ký tập trung. Do thiết kế theo kiểu dịch vụ tập trung trên hệ thống máy chủ nên việc triển khai và hỗ trợ rất đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều so với việc triển khai trên từng ứng dụng độc lập.

Cyber Service giúp dễ dàng thực hiện ký số và xác minh chữ ký phía máy khách. Trong các mô hình kinh doanh Business to Business (B2B), Business to Customers (B2C) hoặc Government to Citizens (G2C) luôn cần có một quy định rõ ràng về việc sử dụng các dịch vụ thuê của bên thứ ba, vì không có tổ chức nào muốn gặp phải các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai hệ thống các ứng dụng.