Cyber PKI

Cyber PKI là một giải pháp tổng thể về chữ ký số, bao gồm toàn bộ các chính sách, thủ tục cần thiết để tạo mới,  quản lý, phân phối, sử dụng, lưu trữ, thu hồi chứng thư số và khóa công khai. Mục đích của giải pháp PKI là để đảm bảo an toàn thông tin Read more about Cyber PKI[…]

Giải pháp

Cyber cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh về PKI với mức độ bảo mật cao nhất hiện nay; nó bao gồm toàn bộ các chức năng của một Token PKI truyền thống nhưng với sự sáng tạo và linh hoạt hơn. Toàn bộ giải pháp bao gồm các thành phần sau:  Cyber Secure Cung cấp Read more about Giải pháp[…]

Hệ thống

Cyber FIDO Server FIDO (Fast IDentity Online) nhằm thiết lập một giao thức chuẩn mở để thay đổi phương pháp xác thực trực tuyến hiện tại (xác thực dựa trên mật khẩu), giảm sự phụ thuộc vào mật khẩu. Một số báo cáo gần đây cho thấy mật khẩu có thể được bán và trao Read more about Hệ thống[…]

Thiết bị

  Cyber HSM Gemalto/Safenet là nhà cung cấp thiết bị bảo mật phần cứng (HSM) hàng đầu thế giới. Dòng sản phẩm SafeNet HSM – trước đây gọi là Luna HSM; có hiệu suất hoạt động và độ bảo mật cao nhất, ngoài ra nó còn dễ dàng tích hợp với các giải pháp có sẵn Read more about Thiết bị[…]